Hur radon kan minimeras

Boverket har tagit fram en rad praktiska råd om hur man kan begränsa gasen radon i hemmet. Här har vi tagit fram några råd.

Radon sipprar in i hemmet genom alla sprickor och springor, dock främst från marken. Det finns ofta ett lägre ångtryck inne i hemmet jämfört med ångtrycket i marken. Därför "suger" huset upp radon från marken. När radon kommer in i huset sönderfaller radongas till skadliga partiklar, och det räcker inte att bara säkerställa ventilation för att bli av med radon.
Förhöjda radonhalter ses ofta i rum med golv i marknivå, alltså bottenvåningen av hus med platta (dvs. utan källare eller krypggrund). Källare är naturligtvis sårbara. 

Inomhus kan mängden av radon i luften minskas på fyra olika sätt

Genom att göra bjälklagret lufttätt mot marken
Genom att öka ventilationen i hemmet
Genom att minska det negativa ångtrycket i bostaden
Genom att etablera sug under bjälklagret 

Om bjälklagret är ordentligt förseglat behövs ytterligare åtgärder vanligtvis inte. I nya byggnader är det därför ett lagkrav att man säkrar sig mot radon genom att göra bjälklagret tätt. T.ex. kan man använda en radonbarriär med polyetenfilm och skarvar kan tätas med butyl tätningsmedel. En lufttät golvkonstruktion är i alla fall en bra idé eftersom den kan bidra till att förhindra fuktproblem i byggnaden. 

Befintliga byggnader

För befintliga byggnader är det ofta svårt att täta golvkonstruktionen, men om det är möjligt är detta den enklaste lösningen. Men ofta kan det vara nödvändigt att öka ventilationen. Om du har en källare/krypgrund, etc. kan man ventilera här. Alternativt kan man öka ventilationen inne i huset. Vid montering av friskluftsventilerna måste man dock se till så att du inte får ett stort undertryck i huset. Den billigaste och enklaste lösningen är en liten fläkt som suger in luft i huset och orsakar ett positivt ångtryck så att bostaden inte "suger" upp radon från marken. Men det finns många ventilationsmöjligheter, så vi rekommenderar att du får en kvalificerad person till att komma hem till dig och hitta rätt lösning. Till att börja med kan du ringa till oss på 072 333 30 07.

Om radonhalten är för hög, och om ovanstående lösningar inte kan sänka halten tillräcklig, då kan ett sug under bjälklagret lösa problemet. Suget kan upprättas både som ett så kallat passivt sug eller aktivt sug. Suget etableras genom att ett rör leds från det kapillärbrytande lagret under golvet, genom huset och över takåsen. Därigenom kommer tryckskillnaden mellan undersidan och golvet ovansida att reduceras/elimineras. Resultatet blir att radonpenetrationen blir närmast 0. Ett passivt sug fungerar genom att skorstenen arbetar med temperaturskillnaden och vinden, och den suger på så sätt in luft. Med ett aktivt sug installeras också en motor som hjälper till. Om du vill veta mer om den här lösningen kan du se mer på Åtgärder mot radon i bostäder, eller du kan kontakta oss. Om du bygger nytt måste du också veta mer om lagkraven och om tätning av husgrund samt ventilation. Också i detta fall kan man kontakta oss på tel. 072 333 30 07 eller på info@healthtech.se.

Vi erbjuder

Om du har för hög radonhalt erbjuder vi:
1. Att vi kommer ut och identifierar radonkällorna (undersökning)
2. Kontrollerar luftflödet (Ventilation)
3. Föreslår vilka åtgärder som kan vidtas i din bostad i förhållande till byggnadens konstruktion
4. Lämnar ett skriftligt erbjudande på de olika lösningarna 

För att säkra att du får maximal effekt av radonminskningen och att det görs på det smartaste och billigaste sättet samarbetar vi med det svenska specialistföretaget Independia.

Independia är den mest erfarna aktören i hela Skandinavien när det gäller radonrenovering. Independia skickar en specialutbildad radonexpert (mycket viktigt) som via t.ex. elektronisk utrustning kan spåra var radon tränger in och vad som är orsaken till problemet.

Efter undersökningen har du en fullständig kartläggning av dina radonproblem. På så vis vet du vilka åtgärder som kan vidtas, hur mycket var och en av dem vanligtvis minskar radonhalten och vad dessa åtgärder kommer att kosta.

Du kan naturligtvis själv bedöma om du vill börja med de små, billiga lösningarna eller om du vill ha den största möjliga minskningen. Independia kan själva utföra radonrenovering, men Radonundersökningen är också ett perfekt grundlag för en extern entreprenör.

Du kan kontakta oss via telefon:

072 333 30 07 för rådgivning och bokning

eller på info@healthtech.se