Denna sida omhandlar mätning av radon

Radonmätning: Radon nivån mäts antingen med radon-spårfilm eller alternativt med elektronisk radonmätare.

Gränsvärden för radon

Koncentrationen av radon i luften anges som  "becquerel per. kubikmeter" (Bq/m³).

I Sverige har Boverket fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m³. Socialstyrelsen anger i sina allmänna råd ett riktvärde på 200 Bq/m3, vilket bl.a. avser bostäder och allmänna lokaler. Men en rad studier har påvisat att det kan vara ohälsosamt att bo i byggnader som har ett radonvärde mellan 100-200 Bq / m³. Därför har WHO och de nordiska strålskyddsmyndigheterna just rekommenderat, att man helst inte ska bo i en byggnad med ett radon värde på över 100 Bq / m³.

Om man har ett radon-värde i hemmet på mellan 200 Bq/m³ till 300 Bq/m³, behövs endast några enkla steg (se mera här), om radon-värdet i hemmet är över 300 Bq/m³, måste man ta till med flera åtgärder till exempel radonsug och det måste göras radonmätningar löpande (se mer här).

 

När ska mäta och hur lång tid tar det?

Radongas sipprar upp från jorden. Men den kommer inte jämt fördelad. På en tomt kan det vara stor skillnad på olika platser i trädgården. Men mängden av radongas varierar också från dag till dag.

De svenska myndigheterna rekommenderar att man mäter radonvärden i minst 2 månader. Men du kan redan efter två dagar få en indikation på hur din radonnivå är här och nu. Vi mäter vanligtvis i minst en vecka och typiskt kan radonvärden då avvika med upp till 30% över eller under det årliga genomsnitt, men om du ändå är långt ifrån gränsvärden, då spelar det ingen roll vad det exakta värdet är.

De svenska myndigheterna rekommenderar att du mäter radon i eldningssäsongen. På vintern har man den högsta radonvärde i hemmet. Den uppvärmda bostad skapar ett litet sug på marken, vilket ökar radon inträngandet. Om man använder en öppen spis eller en kakelugn ökas vanligtvis också radon inträngandet. På sommaren ser man lägre radon nivåer inomhus. Då det vanligtvis ventileras oftare i denna säsong.

Om du vill mäta radon på sommaren, måste mätboxen / enheten stå på en plats där det inte ventileras kraftigt. Om radonmätning visar att huset har ett lågt radon nivå på sommaren, så behöver du inte mäta igen. Om det i sin tur ligger nära gränsvärdena, då rekommenderar vi att mäta igen vid ett senare tillfälle.

 

Vilka rum måste radonmätning göras i?

Vanligtvis måste man mäta de utrymmen du vistas mest i. Som ett minimum skal man mäta i sovrummet och vardagsrummet. Om du har barnrum, måste de mätas också. Barn är tyvärr mycket känsliga för radon (fördjupning under radon). Den högsta koncentrationen av radon finns normalt på bottenvåningen. Om du har en bostad med flera våningar, är det rekommenderat att du gör minst en mätning på alla våningar. Dessutom är radonvärdena vanligtvis lägre i det utrymme som är ventilerad.

 

Radon-mätbox / elektronisk radon test

Radon mätboxen:

En radonmätnings box innehåller en spårfilm för radon. Spårfilmen är mycket lik den typ av  film som tidigare användes i kameror. Radon avger ett antal små radioaktiva partiklar, som lämnar ett spår på spårfilmen, när de passerar. Radon-spårfilm framkallas vid att den behandlas med vissa kemiska vätskor, som accentuerar radonspåren. Därefter bliver filmen granskad i ett mikroskop, och på det sätt kan man bestämma radonvärde (Bq/m³).

Som användare, ser du inte radon-spårfilmen. Du får bara en radon-mätbox som  innehåller spårfilmen. Mätboxen mäter från det ögonblick du avlägsnar den från den specialpåse den levereras i. Det finns två olika versioner; en som kan mäta från 10 dagar upp till 2 månader, och kan mäta från 2 månader och upp. Läs mer om dessa produkter på priser och beställning.

 

Elektronisk radon testutrustning:

Alternativt kan man mäta radon-värde med elektronisk radon testutrustning:

Med elektronisk radon testutrustning kan man minska mätperioden. Man måste dock fortfarande mäta i minst 48 timmar innan man kan få ett svar.