Om mögel

Mögel och svartmögel är mer begrepp än riktiga namn. Den gemensamma beteckningen mögel omfattar således en större grupp av svampar (inklusive arten Stachybotrys, som både kallas för svarta prickar och svartmögel) med flera gemensamma dragDen gemensamma beteckningen mögel omfattar en större grupp av svampar.

Mögel och svartmögel är mer begrepp än riktiga namn. Den gemensamma beteckningen mögel omfattar således en större grupp av svampar (inklusive arten Stachybotrys, som både kallas för svarta prickar och svartmögel) med flera gemensamma drag.

Ett gemensamt drag för mögel och svartmögel är t.ex. att de behöver en fuktig miljö för att växa och frodas. Och att de använder organiska material som födokälla.

Frigör gifter

Mögelsvamp växer i kolonier som tunna förgrenade filament (hyfer). Hyferna bildar tillsammans svampens så kallade mycelium.

Med rätt tillväxtbetingelser kan sporer från mögel spira och därmed skapa nya mycel. Nya kolonier kan också uppstå om små fragment av mycel släpps ut i luften.

Mögelsvampar utsöndrar ett antal olika enzymer. I vissa fall kan dessa enzymer bryta ned materialen som svamparna växer på.

Dessutom utsöndrar mögelsvampar en mängd andra, biologiskt aktiva substanser, inklusive så kallade mykotoxiner (svampgifter). Mögelsvamparna använder gifterna t.ex. i kampen mot konkurrenter i sin närmiljö.

På grund av dessa gifter, som också kan påverka människor och djur, kan mögelsvamparna orsaka olika fysiska problem. De kan t.ex. orsaka trötthet, huvudvärk, andningsproblem och många andra symptom som kan likna allergiska reaktioner.

Dessutom kan svamparna förvärra symptom hos personer som redan lider av astma. I värsta fall kan mögelsvamp också direkt orsaka astma och kroniska allergier.

Kan orsaka hösnuva

Många människor associerar normalt hösnuva med pollen från växter, t.ex. hassel, björk och gräs. Men symptom på hösnuva kan också bero på allergier mot bl.a. mögelsvamparnas sporer.

Mögelsvamparnas sporer sprids på samma sätt som växtpollen, och kan liksom pollen orsaka hösnuva. Men mögelsporer påminner ändå mer om växtfrön eftersom de, till skillnad från pollen, kan skapa ny tillväxt.

Sporer från mögelsvampar finns väldigt ofta i luften utomhus. Men mängden varierar med årstiden. Till exempel finns det inga eller endast mycket få sporer i luften när det är minusgrader.

Under april/maj ökar mängden sporer avsevärt. Den största mängden sporer finns vanligtvis runt midsommar och avtar sedan.

Vädret har med andra ord en mycket stor betydelse för mögelsvamparna. Svamparna har nämligen de bästa förutsättningarna för tillväxt om vädret är både varmt och fuktigt. Omvänt så sprids de lättast i torrt, blåsigt väder.


Köp ett mögeltest: