Lite om fukt/mögel

Mögel är naturligt förekommande både inomhus och utomhus, och gemensamt för alla sorters mögel är att de kräver en fuktig miljö för att kunna leva och växa. Mögel formerar sig genom att sprida sporer i luften och det är inandning av dessa sporer som kan vara ohälsosamt. Vilka följdsymptom man får och hur starkt man påverkas varierar från person till person, men speciellt sårbara människor får huvudvärk, andningssvårigheter, irritation i slemhinnor och/eller utslag. Mögel kan också orsaka permanenta allergier och astma.

Mögelväxtens utseende beror på den specifika typen. Vanligtvis ses mögel som gröna, svarta, bruna eller vita fläckar. Därtill kommer att mögel kan vara hårigt och sprida en unken lukt. Om du är osäker på om du har mögel bör du alltid ta en mögeltest.

I naturen finns det över hundra tusen olika sorters mögel, men av dessa är det oftast de samma 50-100 arter som angriper byggnader. De naturligt förekommande typerna av mögelsvamp som tränger in i hem från utomhusluften medför vanligtvis inga problem. Det är inte förrän sporerna råkar landa på en fuktig och organisk yta som de kan växa och förorsaka en mögelskada.

 Arter av mögel som är farliga eller ohälsosamma förknippas oftast med fukt- och vattenskador, eftersom sådana förhållanden ger idealiska växtförhållanden, särskilt för dessa typer av mögel. Skadligt mögel kan orsakas av dåliga bostadsrelaterade vanor såsom bristande ventilation efter dusch, matlagning och tvätt torkning inomhus. Andra orsaker till mögel är vanligtvis konstruktionsfel (kallras eller brist på fuktspärr) eller en reguljär vattenskada.

Om du har fått konstaterat mögelsvamp i ditt hus är det viktigt att först och främst klargöra den underliggande orsaken till mögelangreppet, det vill säga att identifiera källan till fukten. Beroende på vilken sorts mögel, materialet och temperaturen behöver mögel vanligtvis en relativ luftfuktighet på 75 %, vilket motsvarar ungefär 16 % medelfuktkvot för virket.

Rutnät  Lista 

per sida
Stigande ordning

Rutnät  Lista 

per sida
Stigande ordning