Mögeltest

Mögel är naturligt förekommande både inomhus och utomhus, och gemensamt för alla sorters mögel är att de kräver en fuktig miljö för att kunna leva och växaMögel kräver en fuktig miljö för att kunna leva och växa.