Våra radonmätare

Radonhalten kan mätas med antingen en passiv mätbox med en speciell spårplast eller en elektronisk radonmätareRadon kan mätas med en passiv mätbox eller en elektronisk radonmätare.