Mätning av radon

Radonhalten kan mätas med antingen en passiv mätbox med en speciell spårplast eller en elektronisk radonmätareRadonhalten kan mätas med antingen en passiv mätbox med en speciell spårplast eller en elektronisk radonmätare.