Radonmätare

Radonhalten kan mätas med antingen en passiv mätbox med en speciell spårplast eller en elektronisk radonmätareMät radon med en passiv mätbox eller en elektronisk radonmätare.