Mätning av radon

Radonhalten kan mätas med antingen en passiv mätbox med en speciell spårplast eller en elektronisk radonmätare.

Radonmätboxar för passiva mätningar, så kallade dosimetrar, finns i många versioner. Det finns både öppna och slutna versioner och de kan vara baserade på spårplast eller kolfilter.

Det är enkelt, effektivt och inte minst billigt att mäta radonhalten med en dosimeter. Socialstyrelsen rekommenderar att man använder slutna dosimetrar med de spårplast-baserade som de vanligaste för radonmätningar.

Denna typ av radonmätbox innehåller en speciell plastbit, spårplasten, där de radioaktiva partiklarna i radon kan lämna spår på filmen. Genom att låta spårplasten exponeras för partiklar under en period (normalt minst två månader eller mer) kan en speciell analys visa mängden av radon på mätningsplatsen.

En snabbare mätning

Det är även möjligt att använda en dosimeter för radonmätning under en kortare period (men minst 10 dagar). Här är mätnoggrannheten å andra sidan inte lika hög på grund av de store dagliga svängningarna i radonhalten. Men mätningen kan fortfarande ge en indikation på radonhalten på mätningsplatsen.

Elektronisk mätning

Genom att använda en elektronisk radonmätare kan du få en mycket snabbare mätning av radonhalten på ett specifikt ställe. Dessutom brukar en elektronisk radonmätare oftast ge en högre noggrannhet end t.ex. dosimetrar vid korta mätperioder.

Du kan hitta elektroniska radonmätare i många olika versioner och i olika prisklasser. Priserna börjar runt 2 300 kronor och kan komma upp på runt 50 000 kronor för de dyraste versionerna.

Elektroniska radonmätare är i allmänhet mycket lätta att använda. Oftast kan du även lätt själv läsa av den uppmätta radonhalten direkt på mätaren.

Lätta att kontrollera

Även de billigaste elektroniska radonmätarna är normalt väl kalibrerade från fabriken. Men man rekommenderar att de dyraste, elektroniska mätarna kalibreras minst en gång om året eftersom de kan börja visa för höga resultat efter ett par års användning.

Skulle du vara osäker på om en elektronisk radonmätare visar korrekt resultat kan du som tur är lätt kontrollera det själv. Det är bara att genomföra en utomhus kontrollmätning. Den ska nämligen ge ett resultat på omkring 5 Bq/m3.

Ytterligare fördelar

En elektronisk radonmätare kan ofta även visa mätresultatet på flera sätt. Inte bara som ett totalt genomsnitt för mätperioden, men även t.ex. timme för timme. På så sätt kan man lätt följa med i förändringar i radonhalten.

En annan fördel med de elektroniska mätarna är att de är lämpliga när man vill lokalisera var radon tränger in i bostaden, just på grund av att apparaten lätt kan flyttas runt, eller att man med hjälp av en enkel skärm eller ett skynke kan mäta i ett mycket specifikt område, t.ex. vid dörrtrösklar, rörgenomföringar etc.

Rutnät  Lista 

per sida
Fallande ordning

Rutnät  Lista 

per sida
Fallande ordning