Fuktmätning

Hög luftfuktighet skapar goda växtförhållanden för mögelsvamp, liksom dammkvalster också trivs i en fuktig miljö

Många svenska bostäder beräknes ha problem med fuktigt inomhusklimat.