Fuktmätning

Det uppskattas att det finns problem med fuktigt inomhusklimat i ungefär var femte bostad i Danmark.

Hög luftfuktighet skapar goda växtförhållanden för mögelsvamp, liksom dammkvalster också trivs i en fuktig miljö. Om du har ett fuktigt inomhusklimat är det en bra idé att mäta luftfuktigheten i väggar, golv och tak, eftersom fukt i luften tenderar att sätta sig särskilt på kalla väggar/golv. Speciellt om du har haft en vattenskada är det en fördel att mäta den relativa luftfuktigheten i t.ex. väggar, golv och tak med en fuktmätare/hygrometer. Mögelsvamp växer i organiska material när luftfuktigheten är över 75 %, så det är viktigt att se till att skadan har torkat ordentligt.

Renovering

Om du ska måla det är också en bra idé att kontrollera att området är ordentligt torrt. Om man till exempel målar på fuktigt trä stänger man in fukten och detta kan orsaka röta och mögel. Därför bör fuktnivån vara 15-18 %.

Vedspis

Om du har vedspis är en fuktmätare också ett bra verktyg att ha till hands, så att du kan snabbt kontrollera om veden är tillräckligt torr för att bränna. Fuktiga bränslen avger inte så mycket värme och de förorenar och sotar till skorstenen. Fuktnivån i bränslet bör vara under 20 %.

Ventilation

Du kan lätt få problem med fukt eftersom en människa i genomsnitt avger ca 2 liter vatten om dagen genom andning och genom huden. Vid bristande ventilation bidrar denna fuktiga luft till dåligt inomhusklimat. Kondens på fönstren är ett tecken på att man har för fuktigt inomhusklimat, men den bästa indikationen får man genom att mäta luftfuktigheten med en fuktmätare/hygrometer. Hos oss har du möjlighet att hyra eller köpa en mängd olika fuktmätare/ hygrometrar både för luften och för fuktproblem i vägg, golv etc. Luftfuktighetshalten bör vara ca 60 % på sommaren och 40 % på vintern.

Rutnät  Lista 

per sida
Stigande ordning

Rutnät  Lista 

per sida
Stigande ordning