Formaldehydmätning

Formaldehyd finns på listan över farliga ämnen eftersom man misstänker att det i stora koncentrationer kan vara cancerframkallande och påverka gener och immunsystemInformation om formaldehyd – och beställning/köp av formaldehydtest.