radon
Den osynliga mördaren

Eftersom radon är en gas är det lätt för den att tränga in i våra byggnader och blanda sig med luften vi andas
Radon kan lätt tränga in i våra byggnader och blanda sig med luften vi andas.

Radon är ett grundämne, en av de sällsynta ädelgaserna som också är radioaktiva. Gasen som årligen beräknas kosta 500 svenskar livet kan inte ses med blotta ögat. Man kan heller inte lukta eller smaka den. Radon är sönderfall från nedbrytningen av grundämnet radium som också är radioaktiv. Radon avger alfapartiklar och skapar samtidigt olika radioaktiva biprodukter som kallas radondöttrar.
 
Radon och radondöttrar finns nästan överallt i varierande mängder. I marken, vattnet och i luften. Särskilt områden där jorden eller berggrunden innehåller större mängder uran (som också är naturligt förekommande på de flesta ställen).
 
Eftersom radon är en gas är det lätt för den att tränga in i våra byggnader och blanda sig med luften vi andas. Här kan de farliga radondöttrarna samla sig i dåligt ventilerade utrymmen. Skadliga halter av radon och radondöttrar kan också samla sig i slutna utrymmen såsom källare och krypgrund.