Anker Jarl - Chem. Eng. M.C.

Anker Jarl - Chem. Eng. M.C

Radon är en radioaktiv gas som sipprar upp från marken överallt i Sverige. Gasen syns inte och kan inte luktas, men Hälsovården har beräknat att 500 dödsfall om året kan spåras tillbaka till radon.


 

 

Den osynliga mördaren 

Radon är ett grundämne, en av de sällsynta ädelgaserna som också är radioaktiva. Gasen som årligen beräknas kosta 500 svenskar livet kan inte ses med blotta ögat. Man kan heller inte lukta eller smaka den. Radon är sönderfall från nedbrytningen av grundämnet radium som också är radioaktiv. Radon avger alfapartiklar och skapar samtidigt olika radioaktiva biprodukter som kallas radondöttrar.

Radon och radondöttrar finns nästan överallt i varierande mängder. I marken, vattnet och i luften. Särskilt områden där jorden eller berggrunden innehåller större mängder uran (som också är naturligt förekommande på de flesta ställen). Eftersom radon är en gas är det lätt för den att tränga in i våra byggnader och blanda sig med luften vi andas. Här kan de farliga radondöttrarna samla sig i dåligt ventilerade utrymmen. Skadliga halter av radon och radondöttrar kan också samla sig i slutna utrymmen såsom källare och krypgrund.

  Radon måling

VÄLKOMMEN TILL AGX RADONMÄTNING

Vi har många års erfarenhet av radon, mögelsvamp och inomhusklimat i allmänhet.

Vi rekommenderar och säljer kit för spårfilmsdosor och mögelsvamptest. Vi säljer endast kvalitetsprodukter och alla radonprodukter är testade och ISO certifierade enligt svenska och internationella krav, och vi är stolta över att vi har de mest precisa spårfilmsdosorna. Vi ger prisgaranti - du hittar inte ett billigare test i Sverige. Alla beställningar levereras inom 2 arbetsdagar.

 

Radonmätning

Radon kan mätas med spårfilmsdosor eller med en elektronisk radonmätare. Radonhalten kan variera från dag till dag och därför rekommenderar Hälsovårdsnämnden att man mäter i 2-3 månader.

 

Radonmätning med spårfilmsdosor

Hälsovårdsnämnden rekommenderar spårfilmsdosor för långtidsmätningar och det är enkelt att mäta. 2 st. radonmätare kostar 450 kr inkl moms och frakt åt båda hållen. Vi har erbjudanden på flera olika.

Se mer och köp radonmätningar här.

 

Radonmätning med elektronisk radonmätare

Om du vill känna till radonhalten här och nu, till exempel vid flyttning eller ombyggnader etc., så använder vi en elektronisk radonmätare som ger en indikation efter 48 timmar. Dessutom är radonmätaren riktigt bra på att spåra sig fram till hur radon kommer in i bostaden, eller om du vill mäta radonnivån på flera ställen. En elektronisk radonmätare är lika säker som våra radonmätningslådor (+/- 5 %). En radonmätare kostar 2450 kr inkl moms och frakt. Radonmätaren är enkel att använda och med svenska instruktioner. Läs mer om elektronisk radonmätning och köp här.

 

Andra hemtester / Vi kan också kontrollera din bostad

Om du köper en ny bostad eller om du har misstankar omkring din nuvarande bostad, då är det självklart viktigt att kontrollera bostaden noggrant för byggnadsfel, skador samt om inomhusklimatet är som det bör vara. Hos oss kan du köpa radontest, mögelsvamptest, fukttest, formaldehydtest, PCB-test och asbeststest. Vi kan också komma hem till dig och kontrollera din bostad, både när det gäller inomhusklimat, byggnadsfel och skador. Se mer på länkarna längst upp på sidan, eller kontakta oss på 072 333 30 07 eller info@agx-nordic.se.